Disclaimer

Copyright Het is niet toegestaan beeldmateriaal van deze site te gebruiken, te kopieren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Hans Kwaspen Fotografie.
Mocht u interesse hebben in het gebruik van bepaalde beelden voor bijvoorbeeld brochures, website of voor aan de muur, dan kunt u contact opnemen per email: info@hanskwaspen.nl
Algemene voorwaarden Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie, gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam nr. 78/2005